Hero

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Διδάκτωρ Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Ιδρυτικό μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Θέσεις Ευθύνης

Επιτελικές θέσεις ευθύνης εθνικού επιπέδου
 • Μέλος του «Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας», του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 2018
 • Μέλος της «Ειδικής Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Ταχύτητας», του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 2018
 • Μέλος του «Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών», του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 2018
 • Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2016 - σήμερα
 • Διευθυντής Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση 9 - 2015
 • Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής ΝΠΙΔ του ΥΠΕΚΑ (Πάρκο Τρίτση, Κηφισός Ποταμός, Ελαιώνας), 2013
 • Mέλος του ΔΣ του ΟΑΣΑ, 2009-2010

Θέσεις ευθύνης
 • Κριτής Πολεοδομικών – Χωροταξικών Διαγωνισμών Μελετών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα έτη 2018 – 2020, https://goo.gl/bNPcXi
 • Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την υπ’ αρίθμ. 26419/I1 16-2-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μητρώο Αξιολογητών είναι μία τράπεζα πληροφοριών, με βιογραφικά στοιχεία επιστημόνων και ερευνητών, οι οποίοι θα συμβάλουν ως εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Το Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρειες κ.α.
 • Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), 2017-2018
 • Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο την εκπόνηση προδιαγραφών για τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» 2016 - 2017
 • Αν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 2016 - 2018
 • Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κηφισιάς «Μένανδρος ΑΕ» 2011-2012
 • Μέλος του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Κηφισιάς «Μένανδρος ΑΕ» 2012-2014
 • Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, 2009-2010
 • Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Νέας Ερυθραίας σε πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά θέματα 2000-2002 και 2007-2010
 • Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Νέας Ερυθραίας «ΔΕΑΝΕ», 2001-2002

Εκπόνηση μελετών / παροχές υπηρεσίας/ αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Ως Ανάδοχος
 • Γνωμοδότηση για την εφικτότητα παραμονής περιπτέρου σε δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αθήνα, Ιδιώτης, 2018
 • Τεχνική έκθεση για την τοποθέτηση εμποδίων αποτροπής στάθμευσης επί της οδού Καποδιστρίου στο Δήμο Περιστερίου, Ιδιώτης, 2018
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στους νέους σταθμούς διοδίων, Δήμος Διονύσου, 2018
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Κηφισιάς για την προσφυγή του ενάντια στους νέους σταθμούς διοδίων, Δήμος Κηφισιάς, 2018
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, ΕΕΑΤΑ Δήμου Αθήνας, 2018
 • Γνωμοδότηση για λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί ακινήτου με αποκλειστικό πρόσωπο σε πεζόδρομο, Ιδιώτης, Σεπτέμβριος 2017
 • Αιτιολογική έκθεση για χαρακτηρισμό κτηρίου ως διατηρητέο που ανήκε στον Αρχιτέκτονα Τσαγρή στην οδό Γεωργαντά αρ.7 & Πατριάχου Γρηγορίου Ε’ αρ.3, Ο.Τ.70., Ιδιώτης, 2017
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης ενθάρρυνσης της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης στο Δήμο Αθηναίων, ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων, 2016
 • Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση «Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών παρεμβάσεων Δήμου Ρεθύμνης», Δήμος Ρεθύμνης, 2016
 • Τεχνική έκθεση για τη λειτουργικότητα χώρων στάθμευσης επί της πιλοτής («pilotis») κτηρίου της οδού Αθηνάς 5, στη Νέα Ερυθραίας, 2016
 • Παροχή υπηρεσίας τεχνικού Συμβούλου για τη βιώσιμη κινητικότητα στο Δήμο Ελευσίνας, 2010-2015
 • Γνωμοδότηση αναφορικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 26 του Δήμου Κηφισιάς, Δήμος Κηφισιάς, 2015
 • Πραγματογνωμοσύνη για την τεκμηρίωση προϋφιστάμενου ακινήτου σε οικόπεδο στη Θέση «Μύλος» στο Καστελόριζο, Δικηγορικό γραφείο Μέλισσας και συνεργάτες 2014
 • Πραγματογνωμοσύνη ως προς τις επιπτώσεις της λειτουργίας ΙΚΤΕΟ στην ΕΟ Βόλου – Λάρισας (Χ.Θ. 3+500), 2014
 • «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και παρεμβάσεις για την ασφαλή κυκλοφορία ποδηλάτων έως τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης», 2009
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη, 2009
 • Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Εκάλης, 2008
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Εκάλης, 2008
 • Μελέτη εφαρμογής για τη μετατροπή της οδού Ρόδων σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, 2008
 • Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Π. Ψυχικό, 2008
 • Μελέτη επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Π. Ψυχικό, 2008
 • Μελέτη αστικής κινητικότητας Δήμου Καρδίτσας, 2008
 • Μελέτη εφαρμογής για την ενοποίηση των ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαυρίου και την κυκλοφοριακή οργάνωση του λιμένα, 2008
 • Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Μαρκοπούλου, 2008
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Βούλας, 2007
 • Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Νέας Ερυθραίας, 2007
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Μαρκόπουλου, 2006
 • Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου Παλαμά, 2005
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Παλαμά, 2005
 • Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Πόρου, 2005
 • Μελέτη χάραξης στρατηγικής για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Κορυδαλλού, 2005
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Λαυρίου, 2004
 • Μελέτη για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων στην πόλη του Λαυρίου, 2004
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Μήλου, 2004
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Μεγάρων, 2004
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Παπάγου, 2004
 • Πολεοδομική μελέτη και μελέτη σχεδίου γενικής διάταξης και οργάνωσης στο πλαίσιο της ενοποίησης-ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων Μαραθώνα, 2004
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Κατερίνης, 2003
 • Μελέτη ένταξης του ποδηλάτου στο Δήμο Πάρου, 2003

Ως Σύμβουλος
 • Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων, Δήμος Βέροιας, Ανάδοχος Μαυρογιώργης και Συνεργάτες, Ιούνιος 2018
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μήλου, Ανάδοχος Ευήλιον Σύμβουλοι Μηχανικοί, Δεκέμβριος 2017
 • Ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών δεδομένων για τη διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», Ανάδοχος Διαδικασία ΑΕ, Μάιος 2018
 • Σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του αστικού ιστού της πόλης της Νεμέας του Δήμου Νεμέας, Ανάδοχος Διαδικασία ΑΕ, Μάιος 2018
 • Σύμβουλος στην Ανάδοχο Χριστοδουλοπούλου Γ, στην εκπόνηση «Παροχής υπηρεσιών για την κατανομή των εδρών και των κομίστρων των ΕΔΧ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με στόχο την βελτιστοποίηση των μετακινήσεων και τον επανακαθορισμό των εδρών τους», 2017
 • Σύμβουλος στην Ανάδοχο Βάση Α. στην εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», 2016
 • Σύμβουλος στην Ανάδοχο Βάση Α. στην εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς», 2016
 • Σύμβουλος στην Ανάδοχο Βάση Α. στην εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κυκλοφορίας, στάθμευσης και ανάπλασης δημοσίων χωρών σε Μανδράκι και Πάλους της Νισύρου», 2016
 • Σύμβουλος στην Ανάδοχο Βάση Α. στην εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα», 2016
 • Σύμβουλος στην εταιρεία «Lever Α.Ε.» για την εκπόνηση υπηρεσίας «Μελέτη για την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης στο Δήμο Αθηναίων», 2016
 • Σύμβουλος της εταιρείας « Καρκαβίτσας Π» για την εκπόνηση υπηρεσίας « Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης για τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση ενεργειών για την καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη της Αθήνας,2016
 • Σύμβουλος της Εταιρείας «Denco ΕΠΕ» στην εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων», 2014-2015
 • Υποστήριξη της Εταιρείας «Systema Μελετητική» στην εκπόνηση τμήματος της μελέτης: «Σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για την Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας (Feasibility Study) και Μελέτης Υπολογισμού της στροφής των μεταφορών (Modal Shift Calculation), για το έργο “ADRIAMOS”, στο πλαίσιο του προγράμματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων» (σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission Decision C(2012) 8186/16-11-2012), 2014
 • Σύμβουλος στον Ανάδοχο Ελευθερίου Β. στην εκπόνηση της μελέτης «Οργάνωση κυκλοφορίας  και  στάθμευσης Δημοτικής κοινότητας Ερέτριας και Δημοτικής Κοινότητας Αμαρυνθίων», Δήμος Ερέτριας, 2013
 • Σύμβουλος στον Ανάδοχο Ελευθερίου Β. στην εκπόνηση της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη οργάνωσης και ρυθμίσεων του οικισμού των Σπετσών», 2011
 • Σύμβουλος στον Ανάδοχο Ελευθερίου Β. στην εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο βελτίωσης της αστικής κινητικότητας μέσω μικρής κλίμακας έργου στην περιοχή του Δήμου Νέας Ιωνίας», 2010
 • Σύμβουλος στον Ανάδοχο Ελευθερίου Β. στην εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη για το σχεδιασμό διαδρομής ποδηλάτου κατά μήκος της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία», 2010

Ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
 • Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Τρικάλων, Δήμος Τρικκαίων, 2018 http://www.dfa.gr/portfolio/
 • Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενοβιομηχανικής περιοχής λιπασμάτων, Περιφέρεια Αττικής, 2017
 • Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την ανάπλαση του ιστορικού άξονα Αγίας Σοφίας-Αχειροποιήτου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2013

Ως μέλος τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του Ν. 3316/2005
 • Εκπόνηση μελετών αναβάθμισης της υποδομής του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, 2016
 • Συμπλήρωση μελετών οδοποιίας, ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, επικαιροποίηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και υποβοήθηση στη δημοπράτηση του έργου του τεχνικού συμβούλου για τις ανάγκες του έργου, «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνσης της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως τη ΧΘ 17+727,09), Περιφέρεια Αττικής, 2016
 • Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο του ΣΣ Λιανοκλαδίου ΧΘ 219+400 έως την είσοδο της Σήραγγας Οθρυός ΧΘ 235+650, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, 2016
 • Μελέτη αναβάθμισης Λεωφόρου Φλέμινγκ Ραφήνας, Περιφέρεια Αττικής, 2016
 • Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την 20554/ΕΥΣ3430/13.5.2010 απόφαση και εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τον αγωγό ομβρίων επί της Λ. Αθηνών στο τμήμα της από την οδό Πύλου στο Δήμο Χαϊδαρίου μέχρι την οδό Πατριάρχου στο Δήμο Περιστερίου, Περιφέρεια Αττικής, 2016
 • Κατάρτιση φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του επενδυτικού αναπτυξιακού προγράμματος ΟΛΠ ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, 2015
 • Μελέτη σχεδιασμού και διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Βριλησσίων, Δήμος Βριλησσίων, 2015

Ως μέλος τριμελούς επιτροπής του Ν.4412/2016
 • Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 2018
 • Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίας Βαρβάρας, 2018
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την τεχνική βοήθεια του Δήμου Περιστερίου σε θέματα οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης, Δήμος Περιστερίου, 2018
 • Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Γηροκομείου και οικίας Νικολούδη, Δήμος Ύδρας, 2017
 • Επιτροπή διαγωνισμού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΟΣΕ, 2017

Ως μέλος Ομάδας Διοίκησης Έργου Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης
 • Μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», Αριθμός απόφασης Υπουργού ΑΔΑ: ΩΤ6Δ4653ΟΞ-ΨΝ1, 2016
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, για την οργάνωση, το συντονισμός και την εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση του «Προσωρινού και Μόνιμου Συστήματος Πληρωμών Δυναμικότητας», Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση της «Ιδιωτικοποίησης της Επιχείρησης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή εκπόνησης εναλλακτικού ισοδύναμου σχεδίου»,  Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση του «Ανασχεδιασμού συστήματος ΝΟΜΕ», Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ, 2015
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση της «Αναθεώρησης τιμολογίων στη βάση οριακού κόστους παραγωγής», Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ, 2015
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση της «Λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος παραγωγής», Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ, 2015
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση της «Εφαρμογής μεταρρύθμισης αγοράς φυσικού αερίου», Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ, 2015
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής πολιτείας για τη διερεύνηση της «Εφαρμογής διακοπτόμενων συμβάσεων», Αριθμός Απόφασης Υπουργού Οικ. 39229 16/9/2015, ΑΔΑ: ΩΙΚΜ465ΦΘΗ-ΤΞΖ, 2015